07 de juny 2008

Davant els Fets

Els dies 29 i 30 de maig, la lluita dels estudiants de lletres de la UAB passà a la llum pública.

Però la lluita comença abans: el passat octubre de 2007 el Ministeri d’Educació de l´Estat espanyol, va emetre un Reial Decret que regulava les noves titulacions, els graus, que substitueixen a les llicenciatures i diplomatures. Cada universitat ha de fer propostes de graus a aprovar per l’Agència Nacional d’Evaluació de la Qualitat (ANECA, òrgan en que hi ha interessos privats).

Els nous graus suposen una degradació de les titulacions a la baixa, introductoris i generalistes, sotmesos a les demandes mercantils (desaparició de titulacions) i amb la avaluació continua que impossibilita conciliar la vida acadèmica i laboral i amb postgraus d’especialització a preus desorbitats. Es produeix la subordinació de les carreres als interessos de les empreses i la elitització de l’estudiantat.

A la UAB, el ritme institucional es va accelerar exponencialment. Segons els reglaments, les reformes dels plans d’estudi s’han d’aprovar a les Juntes de Facultat o Juntes Permanents abans d’aprovar-se en el Consell de Govern (cosa que no està passant en moltes titulacions).

La composició de les Juntes de Facultat és obertament estamental i no reflexa la composició real de la facultat. L’estudiantat té dret al voltant d’un terç dels representants malgrat representar el 80% de la comunitat universitària. El professorat no funcionari, tot i tenir cada cop més implantació, té una presència simbòlic. És per això que l’Assemblea de Lletres (que hem guanyat el 95% dels representats estudiantils a Junta), davant un tema tan extraodinari com és l’aprovació dels Graus, demanem un referèndum vinculant i el posicionament de la Junta de Facultat. La resposta de la Degana ha estat convocar una Junta Permanent (encara menys representativa i més reduïda que la Junta de Facultat) sense respectar els terminis del reglament de la Facultat: fins a l’últim moment i informalment els representants de l’assemblea no van saber ni lloc ni hora de la reunió, que ni tan sols es va respectar; la Degana va constituir la Junta al vestíbul de la Facultat i va voler continuar la sessió l’endemà al Rectorat.

L’Assemblea ha presentat l’impugnació de la constitució de la Junta Permanent al deganat, rectorat i síndic de greuges. Quan, el divendres 30, es va anar a denunciar la seva irregularitat es va trobar amb un cordó de seguretat dins el Rectorat que va voler identificar als membres de la Junta Permanent (funció que no poden exercir) i impedir el dret al lliure reunió i llibertat d’expressió reconeguts als estatuts de la UAB.

La resposta de l’estudiantat ha combinat l’acció institucional i la mobilització, sent la resposta de l’Equip de Govern invariable: criminalització, violència física, expedients i amenaces quan no el propi incompliment de les seves normatives. Es deprecien els arguments i preguntes dels estudiants tot acusant-los de minoria violenta i antidemocràtica.

Però la intimidació, la criminalització i la repressió no ens aturaran! Seguim creient irregular com s’ha constituït la Junta Permanent i per tant procurarem evitar que aquesta aprovi els nous plans d’estudi.Seguim defensant postulats no-violents, i per això demanem que dimiteixi la degana i el rector, per haver enviat els mossos el passat 4 de març a la Facultat i per intentar bloquejar amb cordons de seguretat la oposició legitima de la Assemblea a l’aprovació dels graus.I seguim defensant postulats democràtics, i creiem que només un referèndum vinculant obert a tota la comunicat educativa pot decidir el futur de la educació pública front tal amenaça.

Assemblea d’Estudiants de la Facultat de Filosofia i Lletres
Aquest blog és un espai de lliure expressió dels i les estudiants, l'administració del blog no es fà responsable de les opinions expresades a aquest espai.

Tanmateix l'administració es reserva el dret a no publicar textos per considerar-los xenòfobs, sexistes, ofensius o destructius.