21 de novembre 2009

PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I CONTRA LA CENSURA A LA UAB

PER LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ I CONTRA LA CENSURA A LA UAB


- Manifest de l'Assemblea de la Facultat de Lletres -
Durant els darrers anys la Universitat ha experimentat canvis bruscos que l'han convertit en un espai més i sense
identitat, assimilat pel procés general de globalització. Actualment som testimonis de com l'equip de govern gestiona els espais
per tal d'anul∙lar qualsevol expressió crítica sorgida de la comunitat universitària. Això es tradueix en la impossibilitat de fer
públiques crítiques dirigides a les polítiques desenvolupades pels equips de govern de la universitat, aconseguint així aquests
transmetre una falsa i forçosa unanimitat i consens amb les seves polítiques. Actuacions i polítiques que cada vegada troben més
resistència i desacord per part del personal docent, investigador i d'administració i serveis. És igual d'impossible, seguint la línia
de supressió de qualsevol acte no vinculat a la institució, introduir els conflictes socials a l'àmbit universitari tot i haver construït
un òrgan de govern amb representants de la societat per tal d'aproximar aquests dos espais.
Veiem com la universitat que havia estat concebuda i mantinguda com àmbit de pensament i reflexió crítica mostra una
pràctica totalment contradictòria amb aquesta fita en la gestió dels seus espais. Aquesta situació desencadena que els cartells
anunciant actes siguin arrencats sistemàticament, inclús abans de que aquests es portin a terme. Igualment desapareixen les
pancartes, des d'aquelles que denuncien la precarietat laboral per part de les treballadores de la universitat com els que
convoquen a actes o denuncien injustícies socials. Finalment hi ha hagut una forma d'expressió que ha vist totalment coartada la
seva existència: els murals.
Aquest context generalitzat a la universitat es veu molt agreujat a la Facultat de Lletres amb un deganat que fuig del
diàleg amb les estudiants o que ignora sistemàticament les protestes de les treballadores del centre. A la facultat podem veure
com a diari es treuen els cartells dels diferents col∙lectius i com les parets han estat restaurades amb un blanc impol∙lut i
impersonal eliminant totes les expressions que s'hi havien reflectit des dels anys noranta fins a les darreres ocupacions. Aquesta
campanya vol denunciar aquesta situació i reivindicar que els espais són de la comunitat universitària i com a tals s'han de
gestionar des d'aquesta i no unidireccionalment des dels òrgans de govern. Si les estudiants o treballadores s'apoderen d'espais
s'han de cedir i si aquests són demanats també. Les expressions de la comunitat universitària han de tenir cabuda en una facultat
en que precisament en teoria es fomenta l'esperit crític.
Hem iniciat una campanya per tal de denunciar la vulneració del dret a la llibertat d'expressió i la censura que imposa la
UAB, i també exigir al Deganat la restitució d'un mural històric de la Facultat: “les ovelles”, de l'espai inferior a l'auditori.
Aquest mural fou realitzat als 90's pel col∙lectiu antimilitarista de la UAB que denunciava el servei militar obligatori i
l'estratègia militarimperialista
de l'OTAN. El passat Setembre el mural fou eliminat per decisió unilateral de l'equip de deganat.
Aquell espai fou cedit a un projecte presentat per una professora d'Història de l'Art que molt possiblement buscava socialitzar
els coneixements d'aquesta especialitat mitjançant un espai permanent per a la realització d'art efímer. Tot i recolzar, tal i com
hem exposat anteriorment, la necessitat de fer de la facultat un espai per a la expressió de les estudiants i de veure en aquest
projecte concret la capacitat d'implicar a moltes estudiants d'aquesta branca, consideram que la cessió d'aquest espai ha estat
amb la intenció de silenciar la memòria històrica a la facultat de lletres i que no és l'espai que s'hauria d'haver cedit.
El mural que allà romania formava part de l'imaginari col∙lectiu, era una icona de la lluita estudiantil i de les seves
victòries i innegablement constituïa l'únic fragment de memòria històrica de la nostra facultat, sempre en remodelació. Per
aquest mateix motiu reivindicam i promovem la restauració del mural de manera col∙lectiva i participativa, juntament amb la
reubicació del projecte d'Història de l'Art en un altre espai on també pugui ser gaudit.
!!! A LA UAB ES CENSURA COM A LA DICTADURA !!!

04 de novembre 2009

Festa Major UAB 09

Demà, dijous 5 de novembre és la festa major de la UAB, com cada any i per molt que li pesi al rectorat, que primer es va desentendre i eliminanr la festa major per motius economics, despés va dir qe ho deixava en mans dels estudiants i que dies abans de la cel-lebració d'aquesta ha collat a les distribuidores de cervesa perque no entrin demà dijous a la UAB, ni així aconseguiran acabar amb una festa amb anys d'historia, demà us esperem a tots i totes.

Més informació: http://fmuab.org/

Aquest blog és un espai de lliure expressió dels i les estudiants, l'administració del blog no es fà responsable de les opinions expresades a aquest espai.

Tanmateix l'administració es reserva el dret a no publicar textos per considerar-los xenòfobs, sexistes, ofensius o destructius.