31 de març 2008

"Recepció oficial" del nou rector de la Universitat de Sevilla

Hasta 100 alumnos de la hispalense, una delegación numerosa de los más de 2.500 estudiantes que inundamos las calles de Sevilla el pasado 6 marzo hemos intentado hacer llegar las reivindicaciones que se anexan al recién investido Rector Joaquín Luque, elegido por un procedimiento antidemocrático que elude el sufragio universal.
Después de sufrir los empujones del cuerpo de seguridad del citado Luque que pretendían evitar, en la línea de la institución universitaria, que la voz de los alumnos se escuchara y tras ser recibidos por el Vicerrector de Alumnos en funciones que nos informó de la imposibilidad de ser atendidos, hemos asistido atónitos a los motivos de dicha imposibilidad, la celebración de un ágape en que el Sr. Luque no podía ser importunado por voces críticas a sus afirmaciones en pro del Espacio Europeo de Educación Superior, se trataba de maximizar el número de palmaditas en la espalda.
Entre pitos y cacerolas hemos aguado un evento que se prometían rutinario. Los estudiantes exigimos que las instacias universitarias cesen en sus comportamientos autoritarios y alejados de la comunidad universitaria y se reinstaure la democracia en la universidad de Sevilla. La lectura del manifiesto y el corte del tranvía de la calle San Fernando han dado fin a un acto en el que la reclamación más coreada ha sido la de "más democracia en la universidad".

REIVINDICACIONES:
Aprobación de nuevos planes de estudio supeditada a aprobación en Asambleas de Facultad modificando si es preciso el art. 13.d de los Estatutos que atribuye al Consejo Social esta competencia.

Supresión de todas las referencias al EEES, en especial el art. 5 de los Estatutos de la Universidad de Sevilla.

Sufragio universal para la elección de rector.

Finalización de todos los acuerdos con entidades con ánimo de lucro y en especial aquellos que supongan concesiones de usufructo de espacio en la universidad con intereses económicos, empezando con la expulsión de toda sede bancaria de la Universidad de Sevilla.

Prohibición de la externalización de servicios destinados a la comunidad universitaria.
Fotocopias gratuitas de los textos (no protegidos por derechos de autor) de lectura necesarios incluidos en los programas.

Un sistema de correcciones que garantice el anonimato de l@s alumn@s, para evitar de esta manera el favoritismo, o cualquier tipo de discriminación. Anonimato en la corrección de exámenes y la publicación de calificaciones.

Más tablones para estudiantes, colectivos, y prohibición del uso de los espacios con fines publicitarios con ánimo de lucro.

Abaratar el precio de los comedores/cafetería.

Aumentar la cuantía de la parte que abona la Universidad de las Becas Erasmus , Séneca, etc.
Incluir en su Reglamento de funcionamiento y en aras de una mayor democracia interna en los órganos de representación estudiantil la exigencia del mandato asambleario en toda decisión del CADUS.

26 de març 2008

FORUM SOCIAL PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA (presentació)

(podeu consultar el programa definitiu en la noticia publicada sota aquesta)


Entre els dies 26, 27, 28 i 29 de març a l’edifici històric de la Universitat de Barcelona es celebrarà la Conferència de Primavera de la European University Association (EUA), on es reuniran més de 350 rectors de Universitats europees amb representants de les principals multinacionals europees per continuar implementant les politiques que en l’àmbit universitari han d’assumir els diferents governs europeus per continuar amb el procés de vertebració del Espai Europeu d’Educació Superior encetat l’any 1999 amb la Declaració de Bolonya.

La majoria de la comunitat universitària i de la societat civil no ha estat convidada a participar de tot aquest procés de debat i discussió per decidir quin ha de ser el model universitari del futur. Per aquest motiu la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública (PMDUP) amb el suport de diferents col·lectius de la societat civil organitzem el “I FÒRUM SOCIAL PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA”.

Fòrum Social per la Universitat Pública

El Fòrum Social per la Universitat Pública d’una banda vol ser la resposta per part de totes i tots aquells membres de la comunitat universitària i de la societat civil que hem estat exclosos dels debats sobre com ha de ser la Universitat del futur. Igualment vol ser l’espai de discussió, debat i posada en comú d’idees i conceptes per plantejar a la resta de la ciutadania i la comunitat universitària un model universitari diferent al que es s’està intentar implementar des de la EUA.

Les activitats del Fòrum Social per la Universitat pública comencen el dimecres 26 de març a les 18 hores amb una Conferència inaugural que tindrà lloc la a la Universitat Pompeu Fabra, posteriorment les jornades del Fòrum tindran lloc entre el dijous 27 i el dissabte 29 de març, es centraran en treballar al voltant de quatre eixos temàtics: “Orígens del EEES”, “Aplicació, conseqüències, efectes i resistències al Pla de Bolonya”, “Quin model de Universitat pública i EEES volem?” i “Estratègies per resistir i aturar el procés de Bolonya”. Aquestes jornades de debat i treball es realitzaran a la Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la Universitat de Barcelona.

Finalment i com a cloenda del Fòrum el dissabte 29 de març es realitzaran tot un seguit de Tallers participatius, un dinar popular i a les 17 hores una manifestació amb sortida a la Plaça Universitat i finalització davant del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Passeig de Gràcia, 105), on es llegirà la Declaració de Barcelona, que serà el document resultant de totes les sessions de treball del Fòrum al voltant de les temàtiques anteriorment comentades.

També volem incitar a la ciutadania, a la societat civil i a la resta de la comunitat educativa i universitària a que formin part del debat sobre com i quin ha de ser el model de la Universitat pública del futur, i deixar ben clar que d’aquest debat no només poden participar unes elits minoritàries que no volen tenir en consideració el que la majoria dels membres de la comunitat universitària puguin considerar.

Les i els participants al Fòrum Social per la Universitat Pública volen deixar ben que continuem dient:

NO AL PROCÈS DE BOLONYA

NO A L’ELITITZACIÓ I LA PRIVATITZACIÓ ENCOBERTA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

FORUM SOCIAL PER LA UNIVERSITAT PÚBLICA (programa)

1. INAUGURACIÓ

Dia: dimecres 26 de març
Hora: 18h
Lloc: Aula Magna del Campus Ciutadella de la UPF

Presentació pública del FSUP, orientada a estudiants, professorat, mitjans de comunicació i al conjunt de la xarxa cívica associativa catalana.

A càrrec de:

JOSEP FERRER
Catedràtic de Matemàtiques Aplicades i ex-Rector de la UPC

Estudiants membres de la PMDUP

2. EIX 1: “Els orígens de l’EEES”

Dia: dijous 27 de març
Hora: 11 a 14h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades entorn a les estratègies neoliberals subjacents als processos actuals de reformes educatives universitàries; motius i motivacions de la creació de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior i implicació dels actors econòmics –OMC- i polítics en les decisions entorn a la seva implantació.

Ponència i debat amb

ARCADI OLIVERES
Professor de Ciències Econòmiques de la UAB, expert en economia mundial i president de Justícia i Pau

RAMON FRANQUESA
Professor de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la UB

MIGUEL URBÁN
Estudiant de Madrid, autor de “Mitos y realidades del proceso de Bolonia”

MONTSERRAT TRESERRA
Professora de Sociologia de la UAB

Estudiant de Berlín

Estudiant de Viena

3. EIX 2: “Efectes i respostes davant Bolonya”

Dia: dijous 27 de març
Hora: 15.30 a 19.30h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades i grups de treball per a conèixer els detalls de l’aplicació de les proves pilot i dels nous graus acadèmics del Pla de Bolonya; i breu exposició del desenvolupament de les lluites resistencials d’estudiants de diversos llocs de l’Estat espanyol i d’Europa.

Ponències i debats + grups de treball amb estudiants i professors d’aquí, de l’Estat i d’arreu d’Europa.

4. EIX 3: “Construïm el model alternatiu d’Universitat pública”

Dia: divendres 28 de març
Hora: 10 a 14h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Xerrades i grups de treball, amb participació de nombroses persones representatives de la xarxa associativa, entorn a la caracterització d’un model d’Universitat que superi les deficiències actuals i que constitueixi un vertader agent de transformació i canvi social. S’analitzaran com a mínim sis dels eixos fonamentals que hauria de tenir la universitat: laica, pública, de qualitat/crítica, antipatriarcal, sostenible i participativa/democràtica.

Ponències i debats + grups de treball amb

LLUÍS MONERRIS
Sociòleg, Coordinador General de la Lliga per la Laïcitat

ROSA CAÑADELL
Mestra, coordinadora d’USTEC-STEs

RICARD AYMERICH
Mestre, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya

ROSA BOFILL
Mestra, Secretària de la Dona de CCOO

MARIONA FERRER
Professora de la UPF especialista en moviment estudiantil

i una altra persona que parlarà entorn a la problemàtica de la sostenibilitat i la política ecològica de la universitat

5. EIX 4: “Estratègies de lluita i d’acció davant Bolonya”

Dia: divendres 28 de març
Hora: 15.30 a 19.30h
Lloc: Facultat de Geografia i Història de la UB (Raval)

Espai per a l’anàlisi i la reflexió, prèvia posada en comú de les conclusions de tots dels debats i grups de treball del Fòrum. Definició dels propers passos a seguir en el conjunt del moviment estudiantil català i en la PMDUP en particular. Inici del redactat de la Declaració final.

6. Tallers participatius i botifarrada popular contra Bolonya

Dia: dissabte 29 de març
Hora: 12 a 17h
Lloc: Plaça Universitat

Activitats diverses a l’espai de la Plaça Universitat durant el matí i celebració d’un dinar popular amb calçots i botifarra.

Posteriorment, concentració en el mateix indret i manifestació estudiantil.

7. Manifestació

Dia: dissabte 29 de març
Hora: 17h
Lloc: Plaça Universitat

14 de març 2008

Comunicat de la secció sindical CGT-UAB

La secció sindical de la CGT-UAB, davant la intervenció policial del passat 4 de març, manifesta:

1-La càrrega dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra fou innecessària i desproporcional i es va dur a terme enmig d'un procés de negociació mentre les i els concentrats i ocupants mantenien una actitud pacífica. Aquesta intervenció trenca amb la tradició de preservar el campus de la universitat de la violència institucionalitzada a no ser per una causa major (que es posi en perill la integritat física d'algú).

2-Aquesta intervenció fou requerida pel Rector, amb el beneplàcit de la Degana de la Facultat de Filosofia i Lletres i la justificació del Degà de la Facultat de Psicologia.

3-El nostre ple suport i consideració, en primer lloc, cap a les persones apallissades i ferides i, segonament, cap a aquelles que han dimitit dels seus càrrecs institucionals per consideracions morals i polítiques.

Així mateix exigim a les autoritats de la Universitat que:

1-Es dugui a terme una declaració pública de rectificació de les decisions referents a la repressió violenta de la protesta del dia 4 de març.

2-S'aturi la criminalització de les veus crítiques individuals i col•lectives.

3-S'assessori i es faciliti el dret a reparació de les víctimes, especialment d'aquelles que van requerir d'assistència mèdica.

4-No es procedeixi a l'obertura d'expedients.

5-Es faciliti als i les estudiants i al Comitè de Vaga poder divulgar la seva versió dels fets en igualtat de condicions que els comunicats oficials.

6-S'estableixi un protocol per a futures situacions similars on la negociació i el diàleg sigui la directriu per a la resolució dels conflictes.

Finalment, i donada la gravetat d'ordenar, permetre o justificar una càrrega policial a l'interior del campus i de recintes tancats, exigim també la dimissió del Rector Lluís Ferrer, del Secretari General Rafael Grasa, i del Vicerector d’Estudiants Joan Carbonell, així com dels degans de les facultats de Filosofia i Lletres i Psicologia.

Els estudiants tornem a la Facultat:

Després d'una setmana de grans mobilitzacions acompanyades de grans mentides per part de les personalitats de l'Autònoma els estudiants de la Facultat de Lletres hem organitzat tota una sèrie d'actes a la facultat durant tot el dimecres 12 que han contat amb un gran suport de la població universitaria.

Pel matí s'ha fet una xerrada que amb el títol de "qué va passar dimarts?" ha intentat explicar al centenar d'asistents els fets ocorreguts el dimarts de la tancada i la càrrega policial, també durant el matí s'ha penjat l'exposició fotogràfica de la càrrega policial que ha causat gran impressió als que s'aturaven a mirar-la i s'ha pintat el mural contra els gossos d'espanya i demanant la dimissió del senyor Rector.

Després de la xerrada sobre la guerra d'Iraq a la que han assistit una setantena de personas s'ha fet el dinar popular organitzat pel SEPC al davant del quiosc.

Per la tarda s'ha fet una xerrada més per explicar que és Bolonya i com es pot aturar amb l'assistencia d'un centenar més de persones.

Posteriorment per la nit el sopar amenitzat per Lluís Oliva ha contat amb unes cent cinquanta persones de les quals una cinquantena s'han quedat a dormir a la facultat.

En breu penjarem les fotos.

11 de març 2008

Més mobilitzacions a Sevilla i carta de suport als estudiants de la UAB:

En el día de hoy los estudiantes de la Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide, apoyados también por estudiantes de enseñanzas medias, han llevado a cabo una manifestación partiendo del Rectorado, cortando el tráfico en el Paseo Colón y Reyes Católicos y culminando el acto con asambleas estudiantiles espontáneas en la Plaza Nueva.

Alrededor de 2.500 personas hemos coreado consignas como “Fuera los bancos de la universidad”, “Todos a una, Bolonia a la basura”, “LOU no” y otras en contra del Espacio Europeo de Educación Superior. Esta manifestación culmina dos jornadas de paro académico con asamblea permanente, en las que los estudiantes hemos debatido democráticamente qué universidad quieren y las desventajas de este proyecto europeo que pretenden imponernos. Hay que destacar que las universidades sevillanas fueron completamente paralizadas.

Han sido entregadas 4.500 firmas al Vicerrector de Estudiantes Antonio José Valverde Asensio. En la noche de ayer se encerraron 200 personas en el Rectorado, 90 en la facultad de Comunicación y 80 en el Campus de Ramón y Cajal. Estos encierros combinaron actividades lúdicas con debates sobre los Planes de Bolonia, para culminar con la lectura de un manifiesto de repulsa ante la brutal represión que han sufrido los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona, que fueron golpeados en la noche del martes.

Los estudiantes hemos salido a la calle porque rechazamos:

1) La imposición de unos Grados generales que le quitan contenido a nuestras actuales licenciaturas

2) La creación de Másteres a precios exorbitantes

3) La creación de becas-préstamo que pretenden hipotecarnos antes de terminar de estudiar

4) La ley de Financiación Andaluza que institucionaliza la competitividad entre universidades, creando entre ellas amplias desigualdades

5) La intervención cada vez mayor de las empresas y bancos en la universidad

6) Una metodología docente que nos condena al trabajo continuo, imposibilitando para muchos combinar estudios y trabajo

7) La creación de un Máster para sustituir al CAP

Por eso pedimos:

1) Que cualquier reforma que se haga emane de un debate en el seno de la comunidad universitaria

2) Derogación de los Reales Decretos 1044/2003, 1125/2003 y1393/2007

3) Derogación de la LOU (promesa electoral incumplida por el PSOE)

4) Que aumenten las becas en número y por encima del IPC

Esta lucha no acaba aquí. Al igual que los compañeros de Grecia que han conseguido parar los Planes de Bolonia, seguiremos alzando nuestras voces en defensa de una universidad pública.


"Comunicado de solidaridad aprobado en la noche de ayer en el encierro central del rectorado de la universidad de Sevilla

Los Grupos de Estudiantes NO A BOLONIA de Sevilla, las delegaciones de alumnos de filología, filosofía, biología, delegados de alumnos de física, los delegados de centro de la facultad de ciencias experimentales de la Universidad Pablo Olavide,

Condenamos la carga policial realizada sobre los estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona en el día de ayer. Nos solidarizamos con ellos y nos sumamos a su exigencia de dimisión del Rector de esta universidad.

Consideramos que hoy día se cierne sobre la Universidad Pública una verdadera amenaza de muerte, en favor de los intereses del mercado y en perjuicio del conjunto de la sociedad. Por eso reiteramos nuestras reivindicaciones y advertimos que, a pesar de la represión que pueda ejercerse sobre nosotros, seguiremos gritando: NO A BOLONIA."

06 de març 2008

Carta de Dimissió de Martí Marín Corbera.


El meu nom és Martí Marín Corbera i, fins fa poca estona, era Adjunt del Vicerector d’Estudiants i de Cultura per a Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona. Arran dels esdeveniments que van tenir lloc la tarda-vespre del dimarts dia 4 de març de 2008 he decidit presentar la meva dimissió al Vicerector que va nomenar-me per al càrrec. El motiu és el meu desacord amb la decisió presa pel Rector –amb els suports que fossin- d’encarregar als Mossos d’Esquadra el desallotjament dels espais de l’edifici B de la Facultat de Filosofia i Lletres que estaven ocupats per un grup d’estudiants mobilitzats per la convocatòria de vaga contra el procés de Bolonya, la LOU i el Reial Decret d’Ordenació dels Ensenyaments Universitaris.

El fet que jo no comparteixi bona part dels continguts i de la forma de la protesta dels/de les estudiants –per motius massa llargs i completament improcedents d’explicar aquí- no implica que hagi d’estar d’acord amb el mètode utilitzat per a desactivar-la. Com a testimoni directe dels fets no puc sinó pensar que l’única forma d’evitar les empentes, els cops de porra, els contusionats i tota la resta de situacions que vaig poder contemplar era no demanar l’actuació policial i assumir, si calia, seguir negociant hores i hores: per absurda que pogués semblar la situació a qui fos –inclòs a mi mateix. Ser conseqüent amb aquesta convicció implica necessàriament dimitir.

Tanmateix la tarda del dia 4, quan vaig saber que la decisió de fer intervenir el Mossos d’Esquadra era presa, no vaig dimitir i vaig continuar exercint una de les tasques que del meu càrrec s’esperava: mediar en els conflictes entre estudiants i institució. Com a Adjunt d’Estudiants vaig jugar el paper de pont entre les parts sabent perfectament –negar-ho seria cínic- que jo estava en una d’elles i no al mig. Fent aquest paper creia que podia evitar mals majors. Un cop demostrat que no és així, seguir com si res ha deixat de tenir sentit per mi.

El darrer servei que havia de complir en virtut del meu càrrec de cara a la institució el vaig fer amb escreix: seguir en el lloc dels fets –davant i no darrere del cordó policial- fins a estar segur que ja no passaria res més i empassar-me, a causa de la meva ubicació, tot el que els i les estudiants presents tinguessin a bé dir-me i en el to que ho volguessin fer. En la seva situació potser jo no hauria actuat tan diferent. El darrer que crec que he de complir de cara als i a les estudiants que ahir van ser colpejats és aquesta nota de dimissió, que ja sé que no arregla res però em permetrà mantenir la coherència.

Martí Marín Corbera
Sabadell, 5 de març de 2008

05 de març 2008

Mossos a la UAB


El dimarts 4 de març una seixantena d'estudiants es van tancar a la facultat de filosofia i lletres de la universitat autònoma de Barcelona, acció de protesta contra l'aplicació de la LOU derivada del procés de bolonya. L'acte va començar a la 13h del migdia desallotjant tots els estudiants i treballadors de la facultat, bloquejant els diversos accessos de la facultat. l'Objectiu era parlar amb el rector de la universitat per tal de negociar i que atures l'aplicació del pla de bolonya.
El rector es va negar contínuament a parlar i atendre les demandes dels estudiants, amenaçant amb avisar els mossos d'esquadra, això es va allargar durant tota la tarda, fins que cap a les 21h tres furgons dels mossos d'esquadra van irrompre a la facultat de filosofia i lletres, primer van apagar els llums per tal de que les càmeres no poguessin tenir imatges de la seva actuació, acte seguit van fer fora a cops de porra a tota la gent que es trobava concentrada en mostra de suport als estudiants tancats dins la facultat, després de causar ferits i colpejar la gent que es manifestava pacíficament van entrar dins la facultat i van fer fora els estudiants que s'havien tancat.Els estudiants tancats van ser identificats per la policia, l'acció ha tingut ressò els mitjans de comunicació, en especial tv3 que en comptes d'explicar el perquè de la protesta s'han limitat a dir que s'ha desallotjat una facultat on uns estudiants s'hi havien tancat. Des d'aquí tot el nostre suport als estudiants ferits i reconeguts per la policia.03 de març 2008

Djious 6 de març! vine a la manifestació.


Aquest dijous 6 de març esteu tots i totes convocats a les 12h del migdia a la plaça universitat de Barcelona, en motiu de la manifestació contra el procés de Boloña i tots els seus derivats. Durant aquesta setmana hi hauran diverses activitats entorn la manifestació i dia de vaga del proper dijous, aquí us poso de forma resumida els diferents actes que hi hauran:


Dimarts 4 de març; Concentració a la plaça cívica a les 10h, i després al migdia dinar popular.


Dimecres 5 de març; a les 11h xerrada a la plaça cívica amb intervenció d'alumnes de la resta de l'estat com Sevilla i Perpinyà. A les 12h assemblea d'intercampus, on tots esteu convocats per assistir-hi.


Dijous 6 de març; a les 12h manifestació a la plaça universitat de Barcelona, recordeu que es suspenen les classes tot el dia.Aquest blog és un espai de lliure expressió dels i les estudiants, l'administració del blog no es fà responsable de les opinions expresades a aquest espai.

Tanmateix l'administració es reserva el dret a no publicar textos per considerar-los xenòfobs, sexistes, ofensius o destructius.