14 de gener 2010

Plataforma contra el PRIM

Proposta de constitució de Plataforma contra les retallades i l'autoritarisme a la UAB: No al PRIM!

Aquest any, a la UAB ens trobem amb diferents conflictes i problemàtiques, totes elles derivades de la implementació del programa neoliberal a les universitats, i del gir reaccionari emprès per les autoritats universitàries davant les protestes que les (contra)reformes han generat. En aquest sentit, la UAB és un dels centres abanderats en la aplicació de l'EEES de forma agressiva, opaca i antidemocràtica, aparellada d'una exagerada repressió contra el moviment estudiantil, ja des de principis del 2008.
Aquests conflictes han abraçat diferents camps:

- La lluita de les treballadores d'OCÉ en defensa dels seus llocs de treball i en contra de l'ERO encobert que l'empresa ha imposat davant la disminució de beneficis i que ha realitzat amb el vistiplau absolut del Rectorat, el qual tenia la potestat última sobre els contractes d'aquestes treballadores. Dues concentracions-manifestació cap al Rectorat, una campanya de difusió del conflicte i un bloqueig de centres de reprografia durant un matí, van forçar la Gerència de la UAB i la direcció de l'empresa a una reunió amb delegades sindicals (sense cap compromís real) i van activar la plantilla d'OCÉ a fer una assemblea de treballadores per decidir el proper curs d'acció. La implicació i solidaritat de moltes estudiants i de la resta de sindicats laborals, tant en reunions amb les treballadores com en les accions, han estat decisives per animar les treballadores a passar a la lluita.

- Les protestes de tots els sindicats laborals en contra de l'actitud autoritària i gens dialogant de l'actual equip de Govern de la rectora Anna Ripoll. Conjuntament amb les assemblees d'estudiants, s'està treballant per posar fre a la proposta de reestructuració econòmica que proposa el Consell Social davant de la reducció de finançament per part del Govern (el Pla de Racionalització i Millora de la UAB, el PRIM), que implica la retallada de llocs de treball, la precarització de serveis i condicions laborals, així com la privatització de serveis gratuïts bàsics per a la comunitat universitària (aparcaments i autobusos). En aquest sentit, el Claustre extraordinari del divendres 18 fou una de les primeres mesures que es van emprendre per abordar la qüestió.

- Les assemblees d'estudiants hem tornat a la càrrega en contra de la mercantilització a la UAB i, a pesar de no tenir encara un nou discurs al respecte de les noves problemàtiques que ha generat l'entrada en vigor dels Graus, hem tirat endavant una petita vaga d'estudiants al campus i a nivell de Barcelona, hem tret un miler de persones al carrer. És evident que s'ha perdut el ritme i intensitat del curs passat, però també ho és que no hem caigut a la passivitat i que ens estem tornant a activar.

Tot i que és indubtable que hi ha activitat al nostre campus, també és cert que cap d'aquestes lluites parcials ha aconseguit cap victòria concreta, ni ha aconseguit forçar ni arrencar cap mesura del Rectorat que vagi en línia contrària als seus plans de retallada sistemàtica i privatitzadora.
A dia d'avui, la primera assemblea de treballadores d'OCÉ no ha tingut contiuïtat, i sembla que estan tancant la seva línia d'acció a aconseguir que es pagui l'expulsió de les treballadores amb la suma que toca per llei. La oposició dels sindicats laborals contra el Rectorat, no s'està obrint a una participació real en la presa de decisions i no s'està plantejant anar molt més enllà d'aquest Claustre extraordinari. Finalment, les assemblees d'estudiants, pels problemes aparellats al nou escenari, i en haver-nos de centrar exclusivament a tornar a mobilitzar les Facultats, ens hem retirat d'aquests altres espais de lluita, i hem reduït la nostra visió de conjunt i capacitat d'incidència.

Per tot el que s'ha exposat fins ara, costa de creure que no hi hagi potencial per a la lluita i la mobilització, en aquest sentit la UAB és un context excepcional per a la confluència d'estudiants i treballadores, per l'alt percentatge de sindicalització i per la presència d'una lluita laboral encara reactivable. D'altra banda, l'evidència del gir autoritari del Rectorat s'ha fet palès a tota la comunitat universitària, després de la prohibició de la Festa Major de la UAB, que va suposar un descrèdit social profund per a ells, i una demostració de força per part dels col·lectius estudiantils (assemblees, SEPC, etc.) que la vam tirar endavant.

Aquest problema, en cap cas irreversible, que suposa l'estancament, està generat per la dispersió de forces; estem patint totes una problemàtica de fons (els atacs neoliberals a la universitat pública), que a nivell local està sent aplicada per un mateix organisme, la direcció de la UAB (encarnada en el Consell Social i l'Equip de Govern).

És necessari un òrgan democràtic on compartir idees i propostes, on la confluència de problemàtiques permeti articular discursos més complets i consistents, alhora que menys abstractes, menys sectorials i més propers a la gent, en forma d'articles, butlletins, rodes de premsa, fulls volants, etc.
Aquest espai, en el cas estudiantil, encara que no treballaria qüestions només estudiantils, permetria un nivell d'activitat paral·lel al de les assemblees, que seguiria endavant al marge dels ritmes propis de les estudiants (exàmens, vacances, setmana intersemestral, etc.).

Així doncs, des de l’Assemblea de Lletres proposem la creació d'un espai unitari, una plataforma oberta a totes les assemblees, col·lectius i persones que ens oposem a totes aquestes agressions, que serveixi per focalitzar les nostres energies en una campanya conjunta contra el PRIM i la resta de retallades que està infligint el Rectorat contra les condicions laborals i acadèmiques, i contra la democràcia universitària.
Després de deixar un temps (1 setmana) a la reflexió, i en funció de la resposta que hi hagi, passarem a convocar una primera reunió.

Assemblea de Lletres de la UAB
Gener de 2010

1 comentari:

Joan G. ha dit...

Espero doncs, que tal com diu el text, tot els col·lectius hi puguin ser presents en aquesta Plataforma a la UAB.

Aquest blog és un espai de lliure expressió dels i les estudiants, l'administració del blog no es fà responsable de les opinions expresades a aquest espai.

Tanmateix l'administració es reserva el dret a no publicar textos per considerar-los xenòfobs, sexistes, ofensius o destructius.